A kellemes időtöltésért

Keresés

Adatvédelmi szabályzat

 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT


A webáruház a www.medence.shopping weboldalon PGPLAST Kft. cégazonosító 13-09-198091 székhely 2220 Vecsés, Apaffy utca 50. feldolgozza az Ügyfél által szolgáltatott személyes adatokat az Általános Szerződési Feltételek teljesítéséhez és kiegészítéséhez, az elektronikus megrendelések és szállítmányok feldolgozásához és a szükséges kommunikációhoz a törvény által előírt időtartam alatt.

 

Általános rendelkezések
1. Személyes adatkezelő a GDPR-ral összhangban (a továbbiakban: Rendelet) PGPLAST Kereskedelmi és Szolgáltató KFT., cégazonosító 13-09-198091, székhely 2220 Vecsés, Apaffy utca 50. (a továbbiakban: "Kezelő");

2. A Kezelő elérhetőségei: e-mail: gabor.pinter@pgplast.hu, tel.: +36 20 542 0672;

3. A személyes adatok minden olyan információ, amely természetes személy azonosítására vonatkozik.

 

A személyes adatok forrása
1. A Kezelő az Ügyfél beleegyezésével szerzett személyes adatokat feldolgozza, amelyet az e-shopban létrehozott elektronikus megrendelés során kötött szerződésen keresztül gyűjti össze.

2. A Kezelő csak az Ügyfél azonosítási és elérhetőségi adatait dolgozza fel, amelyek a szerződés teljesítéséhez szükségesek.

3. A Kezelő a szállítási és számviteli célokra, valamint a szerződő felek közötti szükséges kommunikációra a személyes adatokat feldolgozza a törvény által előírt időtartamra. A személyes adatokat nem teszik közzé, és nem kerülnek át más országokba.

 

Az adatfeldolgozás célja
A Kezelő az Ügyfél személyes adatait az alábbi célokra dolgozza fel:

1. Regisztráció a honlapon www.medence.shopping a GDPR 4. fejezete 2. szakaszának megfelelően;

2. Az Ügyfél által létrehozott elektronikus megrendelés teljesítéséhez (név, cím, e-mail, telefonszám);

3. Az Ügyfél és a Kezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő törvények és előírások betartása;

4. A vásárlási szerződés teljesítéséhez személyes adatokra van szükség. A szerződés nem köthető meg személyes adatok nélkül.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama
1. Szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítéséhez a szükséges időtartamig a Kezelő tárolja az adatokat a szerződéses kapcsolat megkötését követő 3 évig;

2. Az adatkezelőnek minden személyes adatot törölnie kell a személyes adatok tárolásához szükséges idő letelte után.

 

A személyes adatok címzettjei és feldolgozói
Az Ügyfél személyes adatait feldolgozó harmadik felek a Kezelő alvállalkozói. Ezen alvállalkozók szolgáltatásai elengedhetetlenek a Kezelő és az Ügyfél közötti elektronikus megrendelésnek feldolgozására irányuló szerződés sikeres teljesítéséhez.

 

A Kezelő alvállalkozói:

Webnode AG (webáruház rendszer);
Szállító társaság;
Google Analytics (weboldal statisztika);


Az Ügyfél jogai
A rendelettel összhangban az Ügyfél jogai:

1. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga;

2. A személyes adatok helyesbítéséhez való jog;

3. A személyes adatok törlésének joga;

4. A személyes adatok feldolgozásával szembeni kifogás joga;

5. Az adatok hordozhatóságához való jog;

6. A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásának joga írásban vagy e-mailben: - PGPLAST Kft. 2220 Vecsés, Apaffy utca 50, gabor.pinter@pgplast.hu;

7. A rendelet megsértésének gyanúja esetén panaszt nyújt be a felügyeleti hatósághoz.

 

A személyes adatok védelme
1. A Kezelő kijelenti, hogy a személyes adatok védelméhez szükséges valamennyi műszaki és szervezeti óvintézkedést megteszi;

2. A Kezelő technikai óvintézkedéseket tett az adattároló területek biztosítására, különösen a számítógéphez való hozzáférést jelszóval való védelmével, víruskereső szoftverrel és a számítógépek rendszeres karbantartásával.

 

Záró rendelkezések
1. Az Ügyfél megerősíti, hogy tájékoztatást kapott a személyes adatok védelmének valamennyi körülményéről, és teljes mértékben elfogadja azokat;

2. Az Ügyfél elfogadja ezeket a szabályokat a jelölőnégyzet bejelölésével a megrendelési vásárlási űrlapon.

3. A Kezelő bármikor frissítheti ezeket a szabályokat. Új, frissített változat a közzétett honlapon érhető el.

 

Ezek a szabályok hatályba lépnek 2020.10.01

 

© 2023 Minden jog fenntartva.

Powered by Pgplast